MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Denk mee over de regiebehandelaar en ketenzorg
16 oktober 2015

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar mensen die mee willen denken over de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar. Aan welke voorwaarden moet een regiebehandelaar vanuit het perspectief van cliŽnten en familie voldoen? En welke taken en verantwoordelijkheden moeten een regiebehandelaar en overige behandelaren hebben?

Rol regiebehandelaar

De regiebehandelaar is de zorgprofessional die het zorgproces coŲrdineert als er meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliŽnt. Hij of zij is ook eerste aanspreekpunt en/of wettelijk vertegenwoordiger voor de zorgvrager en zijn (naaste)n.

Uw mening over het kwaliteitsstatuut

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regiebehandelaar en van de teamleden moeten schriftelijk zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. Begin november ligt er een model klaar voor een kwaliteitsstatuut. Dit model willen we graag met (vertegenwoordigers van) cliŽnten en naasten bespreken. Staan de juiste thema’s benoemd? En draagt dit document nu bij aan een belangrijk doel voor ons, namelijk het zelf kiezen van je regiebehandelaar?

Praktisch

We willen het kwaliteitsstatuut in de eerste twee weken van november aan u voorleggen. Afhankelijk van het aantal mensen gaan we op zoek naar een geschikte vorm en datum om invulling te geven aan deze raadpleging, bijvoorbeeld schriftelijk of tijdens een bijeenkomst.

Contact

Wil je meedenken of heb je vragen? Stuur dan een mail naar Lotte Kits, Beleidsmedewerker Kwaliteit: , tel: 030-2363765.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-10-2015 10:29