MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz blij met persoonsgerichte aanpak in plan voor 'verwarde personen'
30 oktober 2015

Op 29 oktober is het plan van aanpak ' Aandacht voor verwardheid' aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Landelijk Platform GGz is in het algemeen positief over de toon en de inhoud van het plan. Het 'aanjaagteam' dat verantwoordelijk is voor het plan wil 'de mensen om wie het gaat en hun leefomgeving' centraal stellen.

Aandacht voor vroegsignalering en preventie

De focus in het plan van aanpak ligt veel breder dan de incidenten rond 'verwarde personen' die doorgaans het nieuws halen. Er is aandacht voor vroegsignalering en preventie. Bovendien wil het aanjaagteam bevorderen dat 'mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen' meer geaccepteerd worden in de samenleving en integrale ondersteuning krijgen op alle levensgebieden. Het LPGGz hoopt van harte dat het aanjaagteam zijn belofte waarmaakt en inderdaad op zoek gaat naar de verhalen van 'verwarde personen' zelf en hun naastbetrokkenen, en naar de oplossingen die zij aanbieden.

Wat is de slagkracht van het aanjaagteam?

Een belangrijke vraag is wat de slagkracht van het aanjaagteam zal zijn. Het aanjaagteam formuleert zijn eigen rol in termen als 'platform', 'katalysator' en 'stimulator'. Het zijn de gemeenten die uiteindelijk hun eigen invulling moeten geven aan een plan van aanpak op lokaal niveau. De vraag is welke middelen er zijn om een doorbraak te forceren als in een gemeente of regio de persoonsgerichte aanpak echt niet tot stand komt. Een knelpunt als acute zorg voor onverzekerden zal vooral landelijk en dwingend moeten worden opgelost.

Stand van zaken preventieve voorzieningen in kaart brengen

Het aanjaagteam gaat ook de vorderingen per gemeente in kaart brengen. Die inventarisatie betreft vooral de afspraken rond directe opvang en triage van 'verwarde personen'. Het LPGGz pleit ervoor om per gemeente of regio ook in kaart te brengen wat de stand van zaken is op het gebied van preventieve voorzieningen zoals laagdrempelige time-out of crisiskaart. Het gebrek aan dit soort voorzieningen is vaak een belangrijke oorzaak dat mensen in een vroeg stadium van een crisis aan hun lot worden overgelaten, waarna de crisis escaleert.

Meer aandacht voor eigen risico en eigen bijdragen

In een eigen plan van aanpak zou het LPGGz ook meer aandacht besteed hebben aan de problematiek van eigen risico en eigen bijdragen in de zorg. Veel cliŽnten in de ggz komen hierdoor namelijk in financiŽle problemen. Dat kan leiden tot zorgmijding of tot schulden die weer een crisis kunnen uitlokken. Naastbetrokkenen hadden in het plan van aanpak ook meer aandacht verdiend. Zij zijn onmisbaar bij de levenslange en levensbrede steunstructuur die het aanjaagteam wil bevorderen en zij moeten ook beter ondersteund worden om hun rol te kunnen vervullen.

Betrek ook op lokaal en regionaal niveau cliŽnt- en familievertegenwoordigers

Het LPGGz is graag bereid om een bijdrage te leveren aan verdere uitwerking en uitvoering van dit plan van aanpak. Voor het slagen is echter van essentieel belang dat ook op lokaal en regionaal niveau cliŽnt- en familievertegenwoordigers een actieve rol krijgen in de aanpak van 'verward gedrag'. Hun kennis en ervaring is onmisbaar bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen in de praktijk.

Meer informatie

Nieuwsbericht Plan van Aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer (Ministerie VWS) 
Plan van Aanpak aanjaagteam verwarde personen 'Aandacht voor verwardheid'

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-10-2015 13:11