MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Signaalrapport veranderingen in de zorg: nabije zorg ver te zoeken
5 november 2015

De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen zijn ontevreden over de manier waarop er met hun zorgvragen wordt omgegaan. Zij moeten lang wachten, ontvangen niet de zorg die zij nodig hebben en worden slecht of niet te woord gestaan. De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten, werkt nog niet. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het derde signaalrapport van koepelorganisaties en belangenverenigingen. In vier maanden tijd ontvingen zij ruim 10.000 meldingen over de veranderingen in de zorg.

Het duurt vaak lang voordat mensen weten waar zij met een zorgvraag terecht kunnen. Veel melders zijn ontevreden over de gebrekkige communicatie en over de ontoereikende zorg die zij ontvangen. Voor een steeds grotere groep mensen wordt de zorg die zij hard nodig hebben onbetaalbaar. Bezuinigingen lijken belangrijker dan goede zorg. Als gevolg hiervan hebben mensen minder eigen regie.

Leer van persoonlijke verhalen 

Het signaalrapport bevat behalve cijfers ook een selectie persoonlijke verhalen. Deze indrukwekkende verhalen laten zien waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. Ondanks alle goede bedoelingen wordt pijnlijk duidelijk dat de decentralisatie nog niet werkt. Zowel op landelijk als op lokaal niveau kan veel worden geleerd van de wanhoop die mensen ervaren:

“Ondertussen heb ik de borstamputatie achter de rug en heb ik ťcht die huishoudelijke hulp nodig.”

“Ik kan niet met de gemeente praten, ze zijn niet bereikbaar. Hoe breek ik daar doorheen?”

Oplossingen

Gemeenten en instanties moeten zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor een ieder die dat nodig heeft. Wat moet er nu gebeuren? De verschillende koepelorganisaties hebben in het signaalrapport zes concrete verbetervoorstellen gedaan. Hiermee kunnen de verantwoordelijken op landelijk en lokaal niveau snel aan de slag. Niet bezuinigen maar goede zorg op maat moet centraal staan!

Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van de meldingen die zijn binnengekomen bij Ieder(in), NPCF, LPGGz, het Nationale Zorgnummer, het Juiste Loket, Per Saldo, MEE, de Koepel Wmo-raden, Unie Kbo en het signaalpunt Zorg Verandert. 

Meer informatie 

Signaalrapport Veranderingen in de zorg (meldingen juni - oktober 2015)

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-11-2015 11:47