MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Mijn overgangsrecht loopt af, wat nu?
6 november 2015

Voor vele duizenden mensen die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo of Jeugdwet loopt op 31 december 2015 het overgangsrecht af. Voor die datum moet de gemeente de zorg opnieuw beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven. Dit lukt niet in alle gemeentes en voor alle cliŽnten op tijd. Als een gemeente deze herbeoordelingen niet tijdig uitvoert, moet zij wel de continuÔteit van zorg waarborgen. Op gemeenten rust immers de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder beschrijven we de consequenties voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget (pgb).

Overgangsrecht voor mensen met Zorg in Natura

Gemeenten zijn nu druk met het voeren van gesprekken en het doen van onderzoek voor deze herbeoordelingen. Dit neemt de nodige tijd in beslag. Voor het doen van onderzoek staat namelijk een (maximale) termijn van zes weken. En voor het besluit over de aanvraag van een maatwerkvoorziening staat twee weken. Dit betekent dat het herbeoordelingstraject voor cliŽnten met zorg in natura eigenlijk vůůr 1 november van start moet gaan om voor 1 januari 2016 een beschikking af te kunnen geven.

Dit lukt, zoals gezegd, niet in alle gemeentes en voor alle cliŽnten met overgangsrecht. Wat dan? De gemeente zal dan in ieder geval de continuÔteit van zorg moeten waarborgen, zodat u na 1 januari gewoon zorg krijgt. Dit houdt in, dat de gemeente uw indicatie ‘ambtshalve verlengt’. Het is belangrijk dat de gemeente u hierover zo spoedig mogelijk bericht. Als u nog geen bericht van de gemeente heeft ontvangen, kunt u het beste zo snel mogelijk zelf contact opnemen.

Let op: uw eigen bijdrage kan per 1 januari wijzigen, ook als uw gemeente uw indicatie ambtshalve verlengt.

Overgangsrecht voor mensen met pgb

Voor cliŽnten met overgangsrecht ťn een pgb is een aanvullende afspraak gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, de SVB en onder meer Per Saldo. Te weten: gemeenten moeten hun budgethouders vůůr 1 oktober duidelijkheid geven over de situatie vanaf 1 januari 2016. Als dat niet lukt, moet de gemeente de indicatie ambtshalve verlengen tot 1 mei 2016 of langer. De SVB moet hierover voor 1 november bericht ontvangen van de gemeente.
Ook bij het pgb kan de eigen bijdrage per 1 januari overigens veranderen.

Beschermd wonen

CliŽnten met een indicatie voor beschermd wonen en zorg in natura, hebben een overgangsrecht van maximaal 5 jaar. Over deze cliŽnten gaat het hierboven dus niet.

Voor cliŽnten met een indicatie beschermd wonen in de vorm van een pgb, moet de gemeente vůůr 31 december 2015 beoordelen of het pgb nog de juiste verstrekkingsvorm is. De indicatie zelf blijft gewoon geldig tot de afgegeven datum, maximaal tot 1 januari 2020.

Juiste loket

Heeft u met de gemeente contact gehad over uw aflopende indicatie en blijft het toch onduidelijk hoe uw zorg in 2016 geregeld wordt? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt Juiste Loket. Daar helpen ze u om uit te vinden wat er aan de hand is.

Wat kunt u doen als lokale belangenbehartiger?

Bent u lokale belangenbehartiger of lid van een Wmo-raad? Vraag uw gemeente dan naar het beleid voor mensen met aflopend overgangsrecht. Hoever is uw gemeente met de herbeoordelingen? Is de gemeente in staat de continuÔteit van zorg te garanderen? Worden mensen wel persoonlijk geÔnformeerd over het proces van herbeoordeling en eventuele vertragingen?

Meer informatie

Meldpunt Juiste Loket

 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-11-2015 13:48