MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuwe wet over kwaliteit en klachten
10 november 2015

De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- 'goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf andere cliŽntenorganisaties, ingespannen voor deze wet.

Samenvatting inhoud Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

• CliŽnten hebben recht op informatie over de kwaliteit en de tarieven van de zorg, over de wachttijd en de bewezen werkzaamheid van de zorg. Het doel hiervan is cliŽnten in staat te stellen een goede keuze te maken voor een zorgaanbieder.
• CliŽnten worden op de hoogte gesteld van een medische fout. In hun dossier moet hiervan een aantekening worden gemaakt.
• Zorgaanbieders treffen een schriftelijke regeling voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling moet onder de aandacht van cliŽnten worden gebracht.
• Zorgaanbieders zijn verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen.
• Zorgaanbieders zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie (die moet worden opgericht door cliŽntenorganisaties en zorgaanbieders gezamenlijk), die erkend moet zijn door de minister van VWS.

Inbreng LPGGz en andere cliŽntenorganisaties

Brief 'Inbreng consumenten- en patiŽntenorganisaties voor behandeling Wkkgz door Eerste Kamer'

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Kits,  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-11-2015 12:26