MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bijeenkomst Van kwaliteit verzekerd: op weg naar meer inbreng van cliŽnten en familie
20 november 2015

Verzekeraars moeten (nog) meer gebruik maken van de inbreng van cliŽnten en familie bij het inkopen van zorg. Dat is de belangrijkste conclusie van de podiumbijeenkomst ‘Van kwaliteit verzekerd: inkopen op kwaliteit van zorg vanuit het oogpunt van cliŽnten en familie’ op vrijdag 13 november. Tijdens de bijeenkomst discussiŽren vertegenwoordigers van verzekeraars, VWS, cliŽnten- en familieorganisaties en andere betrokkenen over vragen als “In hoeverre kijken verzekeraars naar het perspectief van cliŽnten en familie?”, “Hoe zorg je ervoor dat ervaringsdeskundigen een grotere rol krijgen in de ggz?” en “Hoe maak je de zorginkoop transparanter?”.

Inbreng cliŽnten en familie bij zorginkoop

Een belangrijk onderwerp is de inbreng van cliŽnten en familie bij het inkopen van zorg door verzekeraars. Alle zorgverzekeraars geven aan dat ze deze inbreng heel belangrijk vinden, toch worden bijvoorbeeld familie- en cliŽntenraden niet overal standaard uitgenodigd voor de inkoopgesprekken. Zilveren Kruis stimuleert wel dat familie- en cliŽntenraden hierbij zijn, maar stelt het niet verplicht. Peter van Zuidam van Zilveren Kruis: “Ik nodig de mensen van cliŽnten- en familieraden uit om ook zelf de bestuurders van jullie instellingen erop aan te spreken dat je betrokken wilt worden bij deze gesprekken.”

Structurele rol ervaringsdeskundigen

Bram Berkvens, manager van FAMEUS, vraagt de verzekeraars hoe zij eraan kunnen bijdragen dat ervaringsdeskundigen een belangrijkere en structurele rol krijgen in het zorgstelsel. Nu verschillen de afspraken hierover per regio, zo maken in sommige regio’s ervaringsdeskundigen deel uit van de (F)ACT-teams en in andere niet. De meeste verzekeraars willen de inzet van ervaringsdeskundigen wel stimuleren of doen dit al, bijvoorbeeld door het onderwerp aan de orde te stellen in de zorginkoopgesprekken. Maar in een structurele borging van de inzet van ervaringsdeskundigen voorzien zorgverzekeraars niet.

Betrokken omgeving

Rita van Maurik, coŲrdinator Kamer Familieraden bij het Landelijk Platform GGz, maakt duidelijk dat familie een belangrijke rol kan spelen in de effectiviteit van de behandeling en het voorkomen van terugval. Dat is vanzelfsprekend erg interessant voor de zorgverzekeraar om de zorgkosten terug te dringen. De familie heeft hierbij echter wel behoefte aan ondersteuning vanuit zorgaanbieders en de financiering hiervan is nu niet goed geregeld. De zorgverzekeraars zien het probleem, maar hebben niet direct een oplossing. De kwaliteitsstandaard Ondersteuning familiesysteem en mantelzorg die op dit moment ontwikkeld wordt zou hierbij kunnen helpen, aldus de verzekeraars.

Financiering cliŽntgestuurde initiatieven

Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Dat is een vraag die vaak terugkomt. Bijvoorbeeld als het gaat om cliŽntgestuurde initiatieven. Sonja Visser, directeur van Zelfregie Nederland, vertelt hoe haar stichting een thuis biedt aan mensen met verschillende psychische problemen en achtergronden. Zij wil weten hoe zorgverzekeraars kunnen bijdragen aan de financiering van deze en andere cliŽntgerichte initiatieven. Zorgverzekeraar VGZ reikt elk jaar de Hersteleuro-prijs uit aan een aantal veelbelovende cliŽntgestuurde organisaties. “Een mooi initiatief, maar niet genoeg”, vindt Sonja Visser.

Transparantie

Behalve de Hersteleuroprijs zijn er meer initiatieven bij zorgverzekeraars om de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliŽnten en familie te verbeteren. Maar wat doen verzekeraars als het gaat om zorginkoop vanuit cliŽnten en familieperspectief? Het Landelijk Platform GGz deed een vergelijkend onderzoek onder verzekeraars over de zorginkoop voor 2016, met als doel de zorginkoop transparanter te maken. Hiervoor stelden cliŽnten en familieleden samen met verzekeraars de thema’s vast die zij het meest belangrijk vinden bij de zorginkoop. Een systematische vergelijking van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars bleek nog niet mogelijk. De volgende stap is om te inventariseren of en hoe cliŽnten, familieleden en verzekeraars op basis van deze thema’s kunnen komen tot betekenisvolle indicatoren die dit wel mogelijk maken.

Op weg naar meer inbreng van cliŽnten en familie

De eerste stappen op weg naar meer inbreng van cliŽnten en familie bij de zorgaankoop zijn gezet. Tijdens de bijeenkomst worden er al vervolgafspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van cliŽnten- en familieorganisaties en verzekeraars. Samen gaan zij aan de slag om de onderwerpen die vandaag besproken zijn aan te pakken.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-11-2015 15:50