MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


GGZ-sector biedt minister Schippers 'Agenda voor transparantie en gepast gebruik' aan
26 november 2015

In de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vandaag een grote en belangrijke stap gezet door de aanbieding van de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’. Kern van de Agenda is vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiŽnt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede keuze-informatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben.

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland hebben deze agenda geschreven, als vervolg op het Bestuurlijk Akkoord ggz en als uitwerking van de kwaliteits- en transparantieagenda van minister Schippers van VWS.

Om mensen met een zorgvraag te helpen bij de keuze voor een behandeling komt er een website met informatie over behandelingen en de uitkomsten ervan. Om vervolgens te komen tot een goede, gepersonaliseerde behandeling is gedeelde besluitvorming nodig tussen patiŽnt, zijn naasten en de behandelaar. Zelfregiecentra en regionale herstelacademies worden opgericht om patiŽnten te ondersteunen bij herstel en participatie. Het programma om het stigma op psychische aandoeningen te verminderen zal worden uitgebreid.

Financieringsstelsels en kwaliteitsstandaarden moeten zorg op maat en continuÔteit van behandeling ondersteunen en niet in de weg staan. De regeldruk die de verschillende stelsels nu met zich meebrengen wordt beperkt.

Als fundament voor zorginhoudelijke keuzes start een wetenschappelijk meerjaren onderzoeksprogramma waarin de mogelijkheden en effecten van vroeger behandelen, gepersonaliseerde zorg en de implementatie van kennis een plaats krijgen. PatiŽnten en hun naasten zullen hierbij betrokken worden.

Om de toegang tot de ggz te waarborgen is een betere voorspelbaarheid van kosten nodig. Daarvoor zullen de partijen het systeem dat inzicht geeft in de omvang van de zorgvraag en de inhoud en kosten van het aanbod verder ontwikkelen.

Meer informatie

Agenda voor transparantie en gepast gebruik 
Achtergrondnotitie agenda ggz

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Drost:  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-11-2015 19:10