MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Stichting Crisiskaartģ Nederland opgericht
4 december 2015

Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaartģ Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Het keurmerk kan worden verleend aan crisiskaartprojecten die voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Structurele implementatie Crisiskaart

Met Stichting Crisiskaartģ Nederland heeft het landelijke netwerk van regionale crisiskaartprojecten een eigen juridisch en financiŽle entiteit gekregen. Zo kunnen de opgebouwde kwaliteit en netwerkactiviteiten zelfstandig worden voortgezet en komt een structurele financiering en implementatie van de Crisiskaart dichterbij.

De Crisiskaart is erkend als goede interventie in de langdurige ggz. Crisiskaartprojecten zijn gericht op het opstellen van crisisplannen en de uitgifte van crisiskaarten. Met een Crisiskaart kunnen mensen met psychiatrische problemen aangeven hoe zij in een crisissituatie behandeld willen worden. Een Crisiskaart bestaat uit een kaart die de persoon bij zich kan dragen en een daarbij behorend, meer uitgebreid crisisplan. Een crisisplan is een overeenkomst tussen de persoon en derden waarin hij zijn wensen heeft afgesproken.

De Crisiskaart sluit goed aan bij belangrijke ontwikkelingen rond de zorg van mensen met een psychische aandoening, de verdergaande vermaatschappelijking en ambulantisering van de zorg. Met een Crisiskaart kunnen ook mensen met een crisisrisico meer hun ‘eigen regie’ voeren. Zij kunnen in hun crisisplan vastleggen en afspreken welke hulp en steun zij nodig hebben vanuit hun eigen omgeving.

Afspraken over gewenste steun als het minder goed gaat

Een crisisplan en crisiskaart vormen een instrument bij uitstek voor mensen met een psychiatrische aandoening om afspraken te maken over de door hen gewenste steun, hulp, opvang en behandeling als het minder goed met hen gaat. In een crisisplan staan afspraken met hun omgeving, naastbetrokkenen en hulpverleners, op diverse levensgebieden. Afspraken rond hun aandoening en zorg, en over andere levensgebieden zoals administratief/financieel beheer, hun thuis, sociale contacten, (vrijwilligers)werk, huisdieren, etc. Zo kan een Crisiskaart ook een instrument zijn voor mensen die verward zijn in de openbare ruimte.

Immers de Crisiskaart zal als ‘instrument’ een plek moeten krijgen in de maatschappelijke ondersteuning en de verzekerde zorg gericht op zelfmanagement en participatie.

Meer informatie

www.crisiskaartggz.nl

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-12-2015 15:50