MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz is blij met advies Zorginstituut om ggz-cliŽnten toegang te geven tot de Wlz, maar pleit voor ruimere criteria
18 december 2015

Het Zorginstituut Nederland adviseert staatssecretaris Van Rijn om de Wet langdurende zorg (Wlz) ook open te stellen voor mensen met psychiatrische problematiek. Tot nu toe hadden alleen psychiatrische cliŽnten die al langer dan drie jaar verblijf met behandeling ontvangen recht op zorg uit de Wlz. Het Landelijk Platform GGz is blij dat er nu waarschijnlijk een einde komt aan deze discriminerende situatie. Tegelijk vindt het platform dat het Zorginstituut de Wlz-criteria voor de ggz-doelgroep iets te scherp trekt, waardoor sommige mensen ten onrechte toch buiten de Wlz zullen vallen.

Het Zorginstituut wil de Wlz alleen open stellen voor cliŽnten bij wie met zekerheid is vast te stellen dat zij blijvend (dus levenslang) toezicht of 24 uurs nabije zorg nodig hebben. Het gaat dan om cliŽnten met meervoudige problematiek, bijvoorbeeld een combinatie met een verstandelijke beperking of geriatrische beperkingen, of om mensen die door veelvuldige psychoses, langdurig middelengebruik of zware medicatie onherstelbare schade hebben opgelopen.

Voor een tweede groep adviseert het Zorginstituut om geen toegang te verlenen tot de Wlz. Het gaat om cliŽnten die langdurig een beschermde omgeving met 24 uurs nabije zorg nodig hebben, maar van wie niet vaststaat of dat levenslang zo zal zijn. Het LPGGz vindt dat de zorgvraag leidend moet zijn. Als je met grote zekerheid kunt vaststellen dat iemand nog jarenlang een beschermde woonomgeving nodig heeft om vandaaruit te kunnen werken aan herstel en participatie, zou de zorg vanuit de Wlz betaald moeten worden. Het perspectief moet altijd liggen op herstel en participatie, maar in de WMO komt al gauw te veel druk op snelle resultaten en uitstroom naar meer zelfstandigheid. Dat kan averechts werken.

Bewindslieden en parlement zullen de komende maanden een definitief besluit nemen over de positie van de ggz binnen het stelsel. Het LPGGz hoopt vurig dat er dan rust komt in het stelsel, en daarmee ruimte om te investeren in zaken waar het werkelijk om gaat: kwaliteit van zorg en leven voor een kwetsbare groep mensen; en continuÔteit van zorg over de grenzen van domeinen heen. Het platform wil ook dat indicatiestelling voor de Wlz en toegang tot de WMO beter worden afgestemd. Als iemand niet in aanmerking komt voor de Wlz, dan is de gemeente dus verantwoordelijk; en andersom. Maar van het kastje naar de muur sturen mag niet meer gebeuren.

Het LPGGz heeft zijn standpunt op 11 december jl. toegelicht in een vergadering van de Algemene Commissie Pakket van het Zorginstituut.

Meer informatie

Advies Zorginstituut over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis
Inbreng LPGGz bij ACP Zorginstituut

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-12-2015 9:59