MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Denk mee over de speerpunten voor het zorginkoopbeleid 2017
11 januari 2016

Hoewel 2016 nog maar amper van start is gegaan, zijn de zorgverzekeraars al weer volop bezig om hun zorginkoopbeleid voor 2017 vorm te geven. Uiterlijk 1 april 2016 moeten zij hiermee naar buiten komen. Dit betekent dat het Landelijk Platform GGz op korte termijn de belangrijkste speerpunten vanuit het cliŽnten-/familieperspectief naar voren brengt. 

We nodigen alle cliŽnten en naasten uit om hierover mee te denken. Wat zijn voor jou de meest prangende kwesties en knelpunten die opgelost moeten worden en/of (opnieuw) specifieke aandacht verdienen? Alle suggesties zijn welkom.

Wat moet er nog verbeterd worden?

Er is nog veel te doen. Zo blijft de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGz nog steeds ver achter bij onze wensen. Bij veel aanbieders verdient het familiebeleid zeker extra aandacht. Hoewel er beloftevolle initiatieven zijn ontwikkeld, wordt er nog steeds meer dan nodig dwang en drang toegepast. De afbouw van bedden vindt gestaag voortgang; de opbouw van ambulante ondersteuningsvormen houdt hiermee lang niet altijd gelijke tred. Het faciliteren van herstelprocessen wordt door alle partijen als zeer belangrijk gezien, maar het adequaat investeren in bijvoorbeeld regionale zelfregienetwerken komt maar mondjesmaat van de grond.

Geef jouw speerpunten door

Zorgverzekeraars kunnen hierbij met de zorginkoop zeker een sturende rol vervullen. Heb jij suggesties voor onderwerpen die de zorgverzekeraars mee zouden moeten nemen in hun zorginkoopbeleid 2017? Stuur ze uiterlijk 25 januari naar of neem contact op met Steven Makkink via (06) 261 701 78

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-1-2016 9:14