MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kwaliteitsontwikkeling ggz, denkt u mee?
3 februari 2016

De Generieke module Psychotherapie

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is bezig met het ontwikkelen van de generieke module Psychotherapie. Deze module moet cliŽnten en naasten meer inzicht geven in psychotherapeutische zorg ťn professionals en zorgverzekeraars handvatten bieden voor verdere kwaliteitsontwikkeling.

Nu willen we een klankbordgroep inrichten, om onder leiding van een gespreksleider de concepttekst kritisch tegen te lezen. Heeft u ervaringskennis op het gebied van psychotherapie en kunt u de teksten vanuit een helicopterview beoordelen en becommentariŽren? Meld u dan aan voor de klankbordgroep.

Wanneer

De klankbordgroep is op maandag 22 februari van 13.00 tot 15.30 uur in Utrecht, op een nader te bepalen locatie.

Achtergrond

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ontwikkelt momenteel meerdere kwaliteitsstandaarden, waaronder de generieke module Psychotherapie. Een multidisciplinaire werkgroep heeft hiervoor een concepttekst gemaakt en legt deze nu voor becommentariŽring voor aan alle relevante veldpartijen, waaronder het Landelijk Platform GGz.

Wat gebeurt er met het commentaar?

De projectleider legt al het commentaar voor aan de werkgroep, die de suggesties (goed beargumenteerd) overneemt of daar vanaf ziet. Het eindproduct gaat naar alle relevante veldpartijen ter autorisering.

Aanmelden en vragen

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Dwayne Meijnckens:

Meer informatie

Meer informatie over de generieke module Psychotherapie staat op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling


Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-2-2016 15:58