MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meld u aan voor Nieuwe wegen GGZ en opvang
4 februari 2016

Bent u lid van GGZ Nederland, RIBW Alliantie of Federatie Opvang? En wilt u samen met andere organisaties, afdelingen of initiatieven werken aan actuele thema’s in de GGZ? Meld u dan aan voor het programma Nieuwe wegen in de GGZ en opvang.

Welke thema’s?

• Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
• Wonen, opvang en bescherming
• Informele zorg en sociale netwerken

Met wie?

Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei soorten samenstelling hebben. Het kan gaan om zorginstellingen met bedrijven of gemeente-afdelingen. Het kan gaan om cliŽntgestuurde initiatieven met familie-organisaties en welzijnsorganisaties. Samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is echter, dat (vertegenwoordigers van) cliŽnten en familie meedoen.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich vanaf nu aanmelden via www.nieuwewegenggzenopvang.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-2-2016 13:05