MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wil vernieuwing in de Wlz en helderheid over toegang voor ggz-cliŽnten
2 maart 2016

De Tweede kamer debatteert op 3 maart over de Wet Langdurende Zorg (Wlz). Het Landelijk Platform GGz heeft in een brief aan de kamerleden aangedrongen op een spoedige besluitvorming over toegang van ggz-cliŽnten tot de Wlz. Er ligt al ruim twee maanden een advies hierover van het Zorginstituut, maar de staatssecretaris heeft nog geen besluit genomen. Hierdoor blijft vooral voor cliŽnten beschermd wonen de onzekerheid voortduren.

Het LPGGz dringt er bij de Tweede Kamer ook op aan om echt werk te maken van vraagsturing en vernieuwing in de Wlz. De langdurende verblijfszorg ggz verdient een kwaliteitsimpuls, net zoals die in de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg wordt gegeven. Want uitgangspunten zoals zo gewoon mogelijk leven, meer eigen regie en versterking van de rol van het sociale netwerk zijn bij langdurig verblijf in de ggz nog lang niet vanzelfsprekend.

Andere elementen in de LPGGz-brief aan de Tweede Kamer zijn:

  • Het LPGGz is voor experimenten met vouchers in de Wlz, bijvoorbeeld voor dagbesteding. Maar dan moeten cliŽnten ook echt grote vrijheid krijgen bij de besteding van die vouchers.
  • De aansluiting tussen verschillende zorgdomeinen (Wlz, Wmo, Zvw) moet beter. Het mag niet voorkomen dat iemand geen zorg krijgt, omdat de zorgvraag tussen verschillende domeinen in valt.
  • CliŽnten en familievertegenwoordigers moeten in de gelegenheid gesteld worden om zelf kwaliteitswensen in te brengen bij het overleg tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over zorginkoop.

Meer informatie 

Brief LPGGz aan Tweede Kamer voor het debat over de Wlz 
Kamerbrief over waardig leven met zorg van VWS

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-3-2016 14:29