MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz: randvoorwaarden voor sociale inclusie zijn keihard nodig
2 maart 2016

Gemeenten moeten samen met cliŽnten- en familieorganisaties en andere partners keihard werken aan randvoorwaarden voor sociale inclusie van kwetsbare burgers. Dat schrijft het Landelijk Platform GGz aan het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), naar aanleiding van het Dannenberg-rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit rapport gaat uit van sociale inclusie voor mensen met ernstige psychiatrische of psychosociale problemen. De realisatie van dit toekomstbeeld is nog een lange weg, aldus het LPGGz.

Op 26 februari was er een bestuurlijk overleg tussen het LPGGz, de VNG en de brancheorganisaties (GGZ Nederland, RIBW-Alliantie en Federatie Opvang) over het rapport Dannenberg. Alle partijen zijn het eens over de noodzaak om gezamenlijk de randvoorwaarden voor sociale inclusie aan te pakken en daarbij het cliŽntperspectief leidend te laten zijn.

Het rapport van de commissie Dannenberg geeft de belangrijkste randvoorwaarden al goed aan. Het gaat om zaken als: het versterken van zelfmanagement, een ondersteuningscontinuŁm voor herstel en participatie, voldoende geschikte woningen, laagdrempelige toegang tot zorg en duurzame samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De partijen gaan deze randvoorwaarden de komende tijd uitwerken en in april is er nieuw bestuurlijk overleg hierover.

De partijen zijn het er ook over eens dat 2017 te vroeg is om een start te maken met een eventueel nieuw verdeelmodel. De komende tijd moet vooral gewerkt worden aan de inhoudelijke randvoorwaarden.

Meer informatie

Reactie LPGGz aan VNG op rapport Dannenberg
Rapport Dannenberg 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-3-2016 14:53