MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Model Kwaliteitsstatuut klaar
4 april 2016

Op 29 maart is het Model Kwaliteitsstatuut definitief geworden. Dit kwaliteitsstatuut vloeit voort uit het advies van de commissie Meurs in mei 2015. Deze commissie stelde dat het duidelijk moet worden voor de patiŽnt wie regiebehandelaar kan zijn in welke fase van het behandeltraject van een ggz-patiŽnt (van intake tot behandeling tot nazorg tot herstel). In het Model Kwaliteitsstatuut is geregeld dat elke ggz-aanbieder per 1 januari 2017 over een kwaliteitsstatuut moet beschikken. Het statuut moet zowel voor patiŽnten als zorgverzekeraars transparantie bieden en toetsbaar te maken welke afspraken er zijn over samenwerking van verschillende zorgprofessionals en aanbieders binnen de behandeling van de patiŽnt. Ook formuleert het Model Kwaliteitsstatuut de randvoorwaarden voor kwalitatief goede ggz. Het Model Kwaliteitsstatuut is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Landelijk Platform GGz, ZN, GGZ Nederland, NVvP, NIP, V&VN, LVVP P3NL Meer GGZ en InEen.

PatiŽntenversie

De komende maanden werken we aan een patiŽntenversie van het kwaliteitsstatuut, zodat het voor patiŽnten duidelijker wordt wat het voor hen precies betekent. Deze patiŽntenversie is per 1 januari 2017 beschikbaar. Dit is immers ook het moment waarop alle aanbieders over een kwaliteitsstatuut moeten beschikken en deze implementeren.

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geŽvalueerd en aangepast. Het is zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Het model kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

Weloverwogen keuze patiŽnt

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiŽnt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.

Meer informatie

Model Kwaliteitsstatuut

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-4-2016 13:29