MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Help mee om de crisisopvang te verbeteren
15 april 2016

Heeft u of iemand in uw directe omgeving het afgelopen jaar te maken gehad met een crisis of een crisisopname? Dan willen wij graag weten wat uw ervaringen zijn. Werd er tijdig hulp geboden? In hoeverre zijn familieleden of andere naasten betrokken? Waar heeft u goede ervaringen en waar kan het beter?

Met uw antwoorden kunnen we duidelijke signalen geven aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg in crisissituaties. Zo kan het Landelijk Platform GGz samen met u de vinger aan de pols houden.

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. De enquÍte loopt tot 15 juni.
Als u meer ervaringen wilt delen, kunt u aangeven of u door ons geÔnterviewd wilt worden.

Doe mee!

Vul direct de vragenlijst in

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-4-2016 15:51