MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Something inside so strong – De Dag van de Ervaringsdeskundige
29 april 2016

Vrijdag 22 april 2016 was het zover; de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige. Ruim 500 ervaringsdeskundigen kwamen bijeen in ’t Raodhoes te Venlo. De initiatiefneemster voor de Dag, Sonja Visser van de Stichting Zelfregie Nederland, had de behoefte van ervaringsdeskundigen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren, uitstekend ingeschat. Het totaal aantal aanmeldingen bleek uiteindelijk veel groter dan de zaalcapaciteit.

“Magisch!”; zo omschreef ťťn van de deelnemers de sfeer tijdens het ochtendprogramma. Waarschijnlijk voortkomend uit de gedeelde ervaring van het herontdekken van de eigen individualiteit, de eigen kracht na een periode van ontwrichting. De songtekst van Labbi Siffre in combinatie met de geprojecteerde beelden sloot hier uitstekend op aan.

Meer dan honderd ervaringsdeskundigen leverden een bijdrage aan het inspiratieboek dat op onnavolgbare wijze door ervaringsdeskundige Maurice Wasserman overhandigd werd aan de in cliŽntenkring populaire psychiater Jim van Os. Ieder voor zich hebben zij inspirerende momenten en ervaringen beschreven in hun eigen proces van herstel.

Wilma Boevink, de grondlegster van de herstelbeweging in Nederland, werd met een warm applaus verwelkomd. Zij onderstreepte onder andere het belang van het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigheid. En dan niet door zorgprofessionals, maar door ervaringsdeskundigen zelf waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Vakvereniging voor Ervaringswerkers (VVvE).

In het vervolgprogramma werd de wijze waarop ervaringsdeskundigheid in het sociale domein kan worden ingezet vanuit uiteenlopende perspectieven belicht. Nadrukkelijk werd gepleit voor meer erkenning en respect voor deze inzet, onder andere door adequate salariŽring.

Het draagvlak voor een jaarlijkse Dag van de Ervaringsdeskundige bleek groot. Marjan ter Avest deed de toezegging dat wat dat betreft ook de komende jaren zeker op het Landelijk Platform GGz gerekend kan worden.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-4-2016 9:58