MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aanbieding rapport Commissie Vooronderzoek Geweld Jeugdzorg aan kabinet
3 mei 2016

Op 17 mei worden de resultaten van het vooronderzoek naar structureel gebruik van fysiek en psychisch geweld tegen kinderen in de jeugdzorg tussen 1945 en nu bekend gemaakt. Op basis hiervan besluit het kabinet of er een vervolgonderzoek en een meldpunt voor slachtoffers komen. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie Samson. Deze commissie constateerde dat minderjarigen binnen de jeugdzorg naast seksueel geweld ook fysiek en psychisch geweld hebben ervaren.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie onder leiding van hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of er een wetenschappelijke basis is voor een onderzoek. Omdat het lang geleden is zijn archieven wellicht niet meer beschikbaar en registraties van incidenten niet bijgehouden. De commissie richt zich ook op de vraag hoe geweld in vroegere periodes moet worden geplaatst in de tijdgeest van toen.

De commissie constateerde gedurende hun vooronderzoek eind 2015 al dat zich een structureel beeld aftekent van mishandeling, verwaarlozing en vernedering in de jeugdzorg. Deze ervaringen leidden bij sommige slachtoffers tot psychiatrische aandoeningen.

In het rapport zijn een tiental verhalen opgenomen, waaronder ook die van slachtoffers zonder status. Dit zijn minderjarigen die niet geplaats zijn door Jeugdzorg en/of via een ondertoezichtstelling (OTS) of Rechterlijke Machtiging (RM) en feitelijk buiten de doelgroep vallen van de commissies die onderzoek doen naar geweld binnen de jeugdzorg.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-5-2016 12:08