MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Familieraden blij met vernieuwde Handleiding Familiebeleid
30 mei 2016

Zaterdag werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden.

Rita van Maurik, coŲrdinator van de Kamer Familieraden, reikte de handleiding uit aan Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur van het Fonds Psychische Gezondheid.

De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de handleiding is niet alleen geactualiseerd maar ook in een meer toegankelijke, gemakkelijker te hanteren en beter leesbare vorm gegoten.

De Handleiding Familiebeleid GGz moet bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg door het versterken van de positie en vergroten van de inbreng van familie en familieraden en verbeteren van de communicatie tussen instellingen, professionals, cliŽnten en familie.

Meer informatie

De Handleiding Familiebeleid is beschikbaar via onze website: www.platformggz.nl/handleiding_familiebeleid

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 31-5-2016 10:04