MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Positieve gezondheid: van theorie naar praktijk
7 juni 2016

Op 31 mei organiseerden Ieder(in), het LPGGz en de NPCF een startbijeenkomst over positieve gezondheid. Deze bijeenkomst werd bezocht door ruim 60 ervaringsdeskundigen en professionals. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal stond, was of het concept van positieve gezondheid bruikbaar is om sociaal-maatschappelijke participatie en zelfregie van patiŽnten en cliŽnten te stimuleren.

De bijeenkomst vond plaats in het Buurtcentrum Zuid in Nieuwegein. Na een opening door Illya Soffer, directeur van Ieder(in), volgde een presentatie van Machteld Huber, de bedenker van positieve gezondheid. Tijdens de workshops verkenden de aanwezigen de mogelijkheden om het concept positieve gezondheid te gebruiken voor gezamenlijke activiteiten in de toekomst. Dit binnen de thema’s wonen, werken en leren.

Wat is positieve gezondheid?

Volgens Huber is gezondheid het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid is een verdere uitwerking van dit nieuwe concept. Hierbij wordt uitgegaan van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en van dagelijks functioneren. Tijdens de startbijeenkomst vroeg Huber de aanwezigen de pijlers voor positieve gezondheid in te vullen. Dit spinnenweb kan je invullen door per dimensie een cijfer van 1 t/m 10 te geven, deze als stippen in het diagram in te vullen en door vervolgens de stippen met lijnen met elkaar te verbinden. Zo wordt duidelijk waar jij meer aandacht bij jezelf aan kan besteden.

Conclusies en hoe nu verder?

Tijdens de workshop werd duidelijk dat positieve gezondheid mensen kan helpen om een stevige positie in te nemen en is goed te gebruiken voor activiteiten van Ieder(in), het LPGGz en de NPCF. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het cliŽnten- en patiŽntenperspectief en het VN-verdrag. Als mensen echt de rechten uit het VN verdrag kunnen genieten, dan zijn er ook goede voorwaarden voor een gezond (positief gezond) bestaan. De aankomende weken wordt het gesprek over het inzetten van het concept bij activiteiten vanuit de koepelorganisaties voortgezet.

Meer informatie

Bekijk de video met meer informatie.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 7-6-2016 11:02