MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


CliŽnten en naasten: aandacht voor zelfhulp bij zorgstandaard eetstoornissen
14 juni 2016

In de zorgverlening voor eetstoornissen moet de toegankelijkheid van zelfhulp worden vergroot en het belang van zelfhulp naast professionele hulp worden onderstreept. Dat geven cliŽnten en naasten aan in hun input voor de zorgstandaard voor eetstoornissen, die op dit moment ontwikkeld wordt. Ook zou de zorgstandaard informatie moeten bevatten om hulpverleners te ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners van verschillende organisaties en tussen GGz-instellingen en ziekenhuizen.

Zorgstandaard eetstoornissen

Op dit moment wordt er in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz door professionals en cliŽnten- en familievertegenwoordigers heel hard gewerkt aan de zorgstandaard voor eetstoornissen. In de zorgstandaard wordt beschreven hoe professionals het beste zorg kunnen verlenen aan mensen met een eetstoornis en wat mensen met een eetstoornis en hun naasten zelf kunnen doen. CliŽnten en naasten hebben een duidelijke rol en stem bij de ontwikkeling van de zorgstandaard.

Ervaringsdeskundigheid

Uit de input van cliŽnten en naasten kwamen nog meer punten naar voren. Zo moeten in de zorgstandaard criteria worden opgenomen over de inzet en kwaliteit van ervaringsdeskundigheid, om te waarborgen dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke plaats krijgt in de behandeling van eetstoornissen. Ten slotte geven zij aan dat voorzichtigheid is geboden bij de beslissing om dwangvoeding toe te dienen, waarbij - als hier toch voor gekozen wordt - een menselijke benadering en aandacht voor de emotionele en psychische begeleiding van essentieel belang zijn.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-6-2016 17:13