MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Oproep tot legitieme belangenbehartiging voor ťn door ouders en hun kinderen
22 juni 2016

NVA/Balans, lidorganisatie van het Landelijk Platform GGz, is kritisch op de stichting Ouders & Onderwijs, een door het Ministerie van OC&W gefinancierde organisatie die namens alle ouders moet opkomen voor de onderwijsbelangen van de ruim drie miljoen Nederlandse schoolgaande kinderen.

Onvoldoende draagvlak voor belangenbehartigingstaak

Het LPGGz ondersteunt de oproep van NVA/Balans om stichting Ouders & Onderwijs vooral te positioneren als organisatie die zich richt op het verstrekken van feitelijke algemene informatie over onderwijs en medezeggenschap voorvloeiend uit het beleid van het Ministerie van OC&W en de PO-raad en VO-raad. We zien deze taak als waardevol en aanvullend op de activiteiten die we met andere veldpartijen ondernemen. Voor de uitvoering van de belangenbehartigingstaak kent Ouders & Onderwijs echter onvoldoende draagvlak, blijkt uit signalen van diverse ouderorganisaties. En zonder draagvlak is goede belangenbehartiging niet mogelijk.

Opdracht heroverwegen

Ouders & Onderwijs is ontstaan naar aanleiding van een motie waarin gepleit werd voor subsidie aan een centrale ouderorganisatie als gesprekspartner voor zowel sector als overheid. Ondanks goede bedoelingen van deze motie laat dit voorbeeld zien dat belangenbehartiging zich lastig top-down laat organiseren. Het LPGGz hoopt dat de Tweede Kamer de signalen van NVA/Balans serieus wil nemen en de opdracht die nu belegd is bij Ouders & Onderwijs wil heroverwegen.

Meer informatie

Huidige belangenbehartiging van ouders in strijd met rechtvaardigheidsprincipe (nieuwsbericht website Balans)

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-6-2016 19:01