MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


GGZ-instellingen willen af van separeerruimte
24 juni 2016

Twaalf GGZ-instellingen willen dat het gebruik van de isoleercel voor 1 januari 2020 wordt afgeschaft. Opname in de isoleercel vergroot de problemen bij zowel cliŽnten als hulpverleners. Bovendien is deze vorm van eenzame opsluiting in strijd met de wet. Volgens het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, is vrijheidsontneming op basis van ziekte, handicap of psychosociale beperking niet gerechtvaardigd. Nu dit verdrag op 14 juni door de Nederlandse regering is geratificeerd, wordt het hoog tijd dat de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) separeervrij wordt.

Dat staat in het Dolhuys Manifest ‘Nederlandse ggz separeervrij!’ dat donderdag 23 juni op het High & Intensive Care Kennisfestival (HIC) door twaalf GGZ-instellingen is ondertekend.

Reactie Landelijk Platform GGz

Mensen die ziek zijn moeten behandeld worden, niet opgesloten. Opgesloten worden in een isoleercel is traumatisch. Er zijn mensen die jarenlang in therapie moeten om deze schokkende ervaring te verwerken. Het Landelijk Platform juicht daarom het initiatief van de 12 zorgaanbieders toe en onderstreept het manifest. "We snappen niet dat het gebruik van de isoleercel Łberhaupt nog wordt toegestaan. GGZ-instellingen hebben genoeg tijd gehad om beschikbare alternatieve interventies te implementeren. Er is door de overheid van 2006 t/m 2012 35 miljoen euro beschikbaar gesteld om de praktijk van isoleren te stoppen."

Op dit moment gedoogt de inspectie het gebruik van traditionele separeercellen terwijl in 2013 met alle veldpartijen afgesproken dat separeercellen gesloten moesten worden. Anno 2016 is er nog steeds geen definitieve einddatum bekend. Dit initiatief is een stap in de goede richting. We roepen alle andere zorgaanbieders op hier een voorbeeld aan te nemen en geen kinderen en volwassenen meer eenzaam op te sluiten. De isoleercel moet snel verleden tijd zijn.

Meer informatie

Nederlands Dagblad: 'GGZ wil in 2020 af van isoleercel' 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-6-2016 15:51