MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz aan Tweede Kamer: doorzettingsmacht noodzakelijk voor kinderen die zorg nodig hebben
30 juni 2016

Het Landelijk Platform is blij dat er een motie is aangenomen waarin staat dat er zogenaamde treeknormen moeten worden vastgesteld, die aangeven hoe lang jongeren maximaal mogen wachten op zorg. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er een doorzettingsmacht komt om ervoor te zorgen dat alle kinderen met (complexe) problematiek en hun ouders tijdig passende hulp krijgen. Dat staat in een brief die het platform heeft verstuurd aan de Tweede Kamer ter gelegenheid van het AO Jeugdhulp dat vandaag plaatsvindt.

Meer informatie

Brief LPGGz AO Jeugdhulp

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-6-2016 16:13