MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doorzettingsmacht in jeugdhulp nu ook omarmd door VWS en VNG
6 juli 2016

Het LPGGz heeft zich, na talloze zorgelijke signalen rondom stagnerende jeugdhulp bij complexe problemen, sterk ingezet om een oplossing voor dit probleem te vinden en de verantwoordelijke partijen tot actie aan te sporen. Op 25 februari lanceerde het LPGGz het idee van een doorzettingsmacht in de jeugdhulp in de uitzending van Nieuwsuur. Daarbij betuigden diverse Kamerleden hun steun aan dit idee. Er volgde een proces van intensieve gesprekken met Kamerleden, het Ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en diverse cliŽnt- en ouderorganisaties.

Doorzettingsmacht voor kinderen die vastlopen 

Ouders en hulpverleners die vastlopen en niet op tijd de noodzakelijke hulp voor hun kind krijgen moeten zich kunnen wenden tot een functionaris met doorzettingsmacht. Deze bepaalt in samenspraak met het kind en de ouders wat de meest passende hulp is, zorgt dat deze direct ingezet wordt en monitort het verloop van de hulpverlening.

Uitkomst bestuurlijk overleg VWS-VNG

In een bestuurlijk overleg dat vandaag plaatsvond tussen VWS en VNG is afgesproken dat de doorzettingsmacht in nauwe samenwerking met LPGGz en andere cliŽntorganisaties per 1 januari 2017 in alle gemeenten is geÔmplementeerd.

Het LPGGz ziet dit als een belangrijke stap om de hulp aan kwetsbare kinderen met complexe (ggz)-problematiek te verbeteren. We zullen het proces nauwgezet volgen en ons hard blijven maken voor tijdige en passende zorg aan kinderen en hun ouders.

Meer informatie

VNG: Maak aanspreekpunt voor complexe jeugdhulpzaken

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-7-2016 8:44