MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz verbijsterd over voorstel Schippers aanscherping Wet verplichte ggz
7 juli 2016

Minister Schippers is vandaag met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan

om verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen drie dagen te observeren. Het Landelijk Platform GGz vindt dit onacceptabel. De Minister zoekt hiermee de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben. Daarmee is de Wvggz in strijd met internationale verdragen, zoals het onlangs geratificeerd VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

LPGGz bepleit omslag naar persoonsgerichte aanpak

De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatie maatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op. Het LPGGz pleit voor een omslag naar een persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering. Investeer juist in vrijwillige zorg (zoals bijvoorbeeld bed op recept), werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.

Pijnlijk detail is dat de wijziging in het wetsvoorstel gekomen is naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra inzake de dood van Els Borst. Zij heeft zich in het verleden juist hard gemaakt tegen een dergelijke maatregel.

Meer informatie

Schippers scherpt wetsvoorstel verplichte ggz aan: Observatiemaatregel voor verwarde personen


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 7-7-2016 16:00