MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Het LPGGz volop in beweging. Lees er alles over in het Jaarbericht
8 juli 2016

2015 was een belangrijk jaar voor het LPGGz. Met veel ontwikkelingen in de organisatie en daarbuiten. Eigen regie vormde de rode draad. Er werden belangrijke afspraken gemaakt over gezamenlijke besluitvorming, de rol van de regiebehandelaar en het breder inzetten van zelfregiecentra. Intussen werd er door het LPGGz samen met het Fonds Psychische Gezondheid hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe beweging MIND, die in 2016 van start gaat.

In dit digitale jaarbericht komen de onderwerpen aan bod die in 2015 actueel waren en nu nog steeds belangrijk zijn. Zoals zelfmanagement, ambulantisering, wachtlijsten, regie in de regio, jeugdhulp en stigma. Lees meer over deze onderwerpen en de stand van zaken op dit moment in het Jaarbericht van het LPGGz.

Jaarbericht 2015 Sterker door eigen regie

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-7-2016 11:30