MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bied je kwaliteitsstatuut aan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
22 juli 2016

Vanaf nu kunnen zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut aanbieden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Je kunt je als zorgaanbieder hier aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Meer informatie

Lees hoe het werkt op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-7-2016 13:29