MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vanavond in Nieuwsuur aandacht voor toename dwangopnames
29 augustus 2016
 

Vanavond in Nieuwsuur wordt uitgebreid aandacht besteed aan de toename van dwang in de ggz. Het Landelijk Platform GGz maakt zich ernstig zorgen over de toename van dwangopnames. We zien dat het voor mensen lastig is om tijdig toegang tot zorg of hulp te krijgen: zo wordt er onvoldoende geluisterd naar de cliŽnt als hij of zij een ernstige terugval heeft, zijn er wachtlijsten, en komt de hulp in een crisissituatie te laat op gang. De signalen die we binnenkrijgen van cliŽnten en familie in nood die vergeefs om vrijwillige zorg vragen zijn schrijnend.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in de Nederlandse ggz-instellingen, zoals
dwangopname, separatie, afzondering en fixatie staat de laatste decennia ter discussie. Dat deze interventies een therapeutisch effect zouden hebben is nooit bewezen. Gedwongen zorg is vaak een traumatische ervaring voor patiŽnten en hun naasten. Er zijn mensen die jarenlang in therapie moeten om deze schokkende ervaring te verwerken.

In de Wet verplichte ggz wordt de deur open gezet naar meer mogelijkheden om mensen gedwongen in zorg te krijgen, zoals met de observatiemaatregel. Dit is erg zorgwekkend. Het LPGGz is van mening dat juist met preventie en vroegsignalering veel bereikt kan worden. Ook het door het ministerie van VWS ingestelde aanjaagteam voor verwarde personen is overtuigd van deze insteek. Een persoonsgerichte, integrale aanpak op alle levensgebieden (psychiatrie, verslaving, wonen, werk/dagbesteding, financiŽn) is essentieel om acute problemen, herhaling of terugval te voorkomen.

Brief aan Tweede Kamer

Niels Mulder en het Landelijk Platform GGz stuurden onlangs een brief aan de Tweede Kamer om hen te attenderen op de toename van dwangtoepassingen:

Meer informatie

Nieuwsuur vandaag: Aantal dwangopnamen bijna verdubbeld
LPGGz 7 juli: LPGGz verbijsterd over voorstel Schippers aanscherping Wet verplichte ggz


Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-8-2016 15:57