MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Brandbrief Kamerleden: oplossingen gevraagd voor hoge zorgkosten
20 september 2016

Vandaag hebben de landelijke patiŽntenkoepels Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de PatiŽntenfederatie Nederland een brief gestuurd naar de tweede kamerleden en fractievoorzitters om met constructieve oplossingen te komen om de hoge zorgkosten te beteugelen. De oplossingsrichting zit niet zo zeer en alleen in het verlagen van het eigen riscio, maar gaat veel verder dan dat.

Zorgkosten verdubbeld

Zaterdag besteedde Een Vandaag aandacht aan de impact van de toegenomen zorgkosten op de inkomenspositie van mensen met een beperking of een psychische aandoening. De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten verdubbeld voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van Ieder(in). Een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een partner chronisch ziek is, betaalde in 2011 ruim drieduizend euro aan zorg. Zij zijn nu ruim zevenduizend euro kwijt.

Tijdens de uitzending van Buitenhof afgelopen zondag, stelde staatssecretaris van Rijn dat 385 euro eigen risico geen belemmering mag zijn voor zorg. In lijn daarmee stellen wij dat de veel hogere stapeling van zorgkosten - soms wel oplopend tot 3 maandsalarissen - voor mensen met een beperking nooit een belemmering mag zijn voor zorg, voor werk, meedoen en leven…

Wij vragen de politiek om bij de komende algemene en financiŽle beschouwingen en de bespreking van de begrotingsbehandeling van VWS en SZW, de positie van mensen met een beperking of een psychische aandoening te verbeteren. 

Aanbevelingen 

• Onderzoek hoe het systeem van bijdragen/kosten/premies en eigen betalingen rechtvaardiger, eenvoudiger, beter stuurbaar en uitlegbaar kan worden.
• Zorg dat er een maximum komt voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen.
• Verlaag de landelijke inkomensafhankelijke maxima van eigen bijdragen Wmo en Wlz.
• Zorg dat gemeenten het beschikbare budget voor inkomensondersteuning ook echt gericht inzetten voor mensen met een beperking en hoge zorgkosten.

In artikel 28 van het VN Verdrag staat het recht op een behoorlijke levensstandaard omschreven. Met de stapeling aan zorgkosten en het wegvallen van specifieke compensatieregelingen, is het besteedbaar inkomen van mensen met een beperking de afgelopen 5 jaar onevenredig gedaald.

Meer informatie

Onderzoek Nibud 'Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken'


Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-9-2016 15:49