MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz roept op tot actie bij bereiken budgetplafonds jeugd-ggz
30 september 2016

Recent besteedde NOS aandacht aan het feit dat veel ggz-instellingen voor jeugd het door gemeenten opgelegde budgetplafond hebben bereikt, waardoor zij geen nieuwe cliŽnten meer kunnen opnemen. Dit leidt tot oplopende wachtlijsten, waardoor jeugdigen en hun ouders niet tijdig passende hulp krijgen en hun problemen dreigen te escaleren, met alle gevolgen van dien. Het Landelijk Platform GGz heeft aan de VNG subcommissie Jeugd en staatssecretaris van Rijn laten weten zich daar ernstige zorgen over te maken en roept op dergelijke knelpunten proactief aan te pakken.

Tijdig maatregelen nemen

Door actief te signaleren wanneer instellingen hun plafond dreigen te bereiken, tijdig maatregelen te nemen en proactief te communiceren aan inwoners en cliŽnten, kunnen gemeenten een groot deel van de problemen oplossen, de onrust verkleinen en het vertrouwen in gemeenten vergroten.

De staatssecretaris dient erop toe te zien dat problemen ook daadwerkelijk opgelost wordt en, indien nodig, tijdig in te grijpen. Kinderen, jongeren en hun ouders zijn tenslotte gebaat bij passende zorg die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk toegankelijk is.

Meer informatie

Linda Stomphorst:  

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-9-2016 16:34