MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz: Jeugd mag niet de dupe worden van strijd tussen rijk, gemeente en aanbieders
11 oktober 2016

De gemeente Almere heeft in een brief aan aanbieders van jeugdhulp aangegeven de toegang tot jeugd-ggz aan te passen als gevolg van dreigende overschrijding van het jeugdhulpbudget. De aanpassing houdt in dat kinderen met ggz-problematiek alleen geholpen worden als er sprake is van een crisis, een rechterlijke uitspraak of als een deskundige van oordeel is dat wachten niet verantwoord is.

Kinderen en jongeren die nu een zorgvraag hebben maar niet in het juiste hokje passen, blijven minimaal tot 2017 verstoken van hulp. Dat is volstrekt onacceptabel, aldus het LPGGz, en druist volledig in tegen de jeugdhulpplicht die in de Jeugdwet is opgenomen. Het LPGGz gaat er van uit dat Almere de maatregel spoedig zal terugdraaien.

Maatregelen blijven ongewis; reactie blijft uit

In een eerdere reactie op dreigende ‘opnamestops’ bij jeugdhulpinstellingen in andere regio’s (Zuid Holland Zuid, regio IJsselland) heeft het LPGGz gemeenten opgeroepen om tijdig met oplossingen te komen en onrust bij kinderen en hun ouders te voorkomen. Het LPGGz heeft hierover al op 29 september jl. een brief gestuurd naar de Staatssecretaris van Rijn en naar de VNG-subcommissie jeugd. Het LPGGz heeft tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Meer informatie


Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-10-2016 16:10