MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz spreekt in Tweede Kamer over onder meer observatieregel Wet verplichte ggz
28 oktober 2016
Maandag 31 oktober spreekt het Landelijk Platform GGz bij het Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer over de Wet verplichte ggz. Een belangrijk onderwerp is de beoogde Observatiemaatregel. Zowel het Landelijk Platform GGz als Ypsilon, Alzheimer Nederland, GGZ Nederland en de NVvP zijn tegen deze maatregel, waarbij mensen die verward gedrag vertonen op straat zomaar 3 dagen kunnen worden opgesloten. Dit terwijl de meeste van hen een zorg- of hulpvraag hebben. Denk aan mensen met dementie of met psychische problematiek.

Meer informatie

Position paper LPGGz Wet Verplichte GGz
Speech Marjan ter Avest
Position paper Ypsilon
Position paper Actiegroep Tekeer tegen de Isoleer / Mind Rights
LPGGz, NVvP, P3NL en Alzheimer Nederland tegen observatiemaatregel (nieuwsbericht LPGGz 12 september)

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 7-11-2016 13:37