MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Brandbrief knelpunten jeugd en begrotingsbehandeling VWS
3 november 2016

Brandbrief knelpunten jeugd en begrotingsbehandeling VWS

LPGGz en Ieder(in) hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer t.b.v. de begrotingsbehandeling VWS jeugdhulp.

Beide organisaties maken zich grote zorgen over de vele knelpunten die het kinderen en jongeren moeilijk maken om tijdig zorg en hulp te krijgen. Niet alleen zijn wij van mening dat de huidige knelpunten op heel korte termijn moeten worden opgelost, maar ook mag het ambitieniveau omhoog, zodat kwetsbare jongeren weer perspectief gaan zien.

De urgente problemen bij de jeugd vragen om een heldere en gezamenlijke aanpak. Meer aandacht voor de jeugd en daadkracht van alle betrokken is nu hard nodig. Als het gaat over jeugd weten we allemaal heel erg goed welke knelpunten er zijn. Het keer op keer benoemen van knelpunten biedt geen oplossing. We pleiten daarom voor een landelijke Werkagenda Jeugd, waarbij alle knelpunten in samenhang en met relevante partners actief worden opgepakt en we de voortgang daarvan kunnen bewaken.

VWS moet de regie gaan voeren op de Werkagenda en samen met gemeenten en de andere betrokkenen, waaronder ook de cliŽntenorganisaties, moeten concrete resultaten worden geboekt. De betrokkenheid van jongeren bij deze agenda is van groot belang. Zij weten tenslotte als geen ander waar jongeren tegenaan lopen. En zij hebben keer op keer bewezen dat zij prima in staat zijn mee te denken over en mee te werken aan de noodzakelijke oplossingen.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-11-2016 17:02