MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Verbetervoorstellen ingediend t.b.v. begrotingsbehandeling VWS
3 november 2016

Begrotingsbehandeling VWS;
verbetervoorstellen voor mensen met psychische problematiek

In de week van 7 november debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van VWS. Het LPGGz vraagt hierin aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of verward gedrag. De situatie is zeer schrijnend; er is geen continuÔteit in de zorg en hulpverlening, onnodig veel dwangzorg en crisissituaties. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft de knelpunten in kaart gebracht en geanalyseerd. Uit de rapportage komt onder andere naar voren dat mensen met een psychische kwetsbaarheid nog weinig tot niets merken van een verbeterde toegang tot zorg en voorzieningen. Zorgvragen blijven te lang onbeantwoord, crisissituaties escaleren, preventie krijgt onvoldoende aandacht.

Tegelijk zien we dat de vernieuwing in de meeste regio’s zeer moeizaam op gang komt of stagneert. De urgentie van de problematiek is onverminderd hoog. Het LPGGz krijgt dagelijks meldingen van cliŽnten en familieleden die knel komen in het systeem, soms met dramatische gevolgen. De statistieken over toename gedwongen zorg, wachtlijsten in de ggz, incidenten met verward gedrag, meer psychiatrische cliŽnten in de opvang, fors lagere levensverwachting, belasting mantelzorgers ggz en onveranderd lage (arbeids)participatie liegen niet.

Het LPGGz is van mening dat het rijk meer regie moet nemen en moet sturen op een regionale aanpak met streefcijfers en minimumprestaties. Het cliŽnt- en familieperspectief dient daarin leidend te zijn, want alleen vanuit dit perspectief kunnen verbindingen gelegd worden tussen diverse domeinen en belangen. Er moet (o.a.) fors geÔnvesteerd worden in zelfregiecentra/herstelacademies; deze vormen een essentieel onderdeel van de gewenste vernieuwing. Zij leveren op basis van ervaringsdeskundigheid een onmisbare bijdrage op het gebied van laagdrempelige inloop, onafhankelijke cliŽntondersteuning, preventie, onderlinge hulp, herstelgroepen en maatschappelijke participatie.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer en de voorstellen tot verbetering

Lees ook de brief over doorzettingsmacht 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-11-2016 17:18