MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


'Van Rijn, kom met nieuw Besluit Toegankelijkheid'
10 november 2016

Het Besluit Toegankelijkheid is volstrekt onacceptabel. Dit staat in een verklaring gericht aan staatssecretaris Van Rijn van samenwerkende pleitbezorgers voor een goede uitvoering van het VN-verdrag. Zij roepen de staatssecretaris daarom op om met een nieuw en veel beter Besluit toegankelijkheid te komen.

De opstellers van de verklaring, waaronder de Alliantie VN-verdrag en Wij staan op!, wijzen erop dat het huidige besluit niks dwingend voorschrijft en volledig mikt op zelfregulering. Dat zal niet leiden tot de beloofde verbetering van de toegankelijkheid.

Dus vragen ze de staatssecretaris om te komen met een nieuw besluit dat gemaakt is in samenspraak met de mensen voor wie het VN-verdrag is bedoeld.

Meer informatie

Lees verder op de website van (Ieder)in:  

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-11-2016 16:31