MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meer aandacht voor eigen kracht en positieve gezondheid
16 december 2016

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Generieke module Zelfmanagement, die is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Onlangs is de module afgerond, geautoriseerd en nu gereed voor implementatie. Deze module past binnen de stoornisspecifieke zorgstandaarden en geeft zorgverleners handvatten om het proces van zelfmanagement in de ggz inhoudelijk en organisatorisch beter vorm te geven, met als doel dat iedereen de best passende informatie ťn ruimte krijgt om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen.

De module is breed inzetbaar in de geestelijke gezondheidszorg en is van toepassing op mensen met lichte psychische problemen maar bijvoorbeeld ook mensen die langdurig verblijven in instellingen. Als inhoudelijke basis zijn de resultaten uit het project ‘Zelfmanagement en passende zorg’ gebruikt. Voor dit project zijn kwaliteitscriteria geformuleerd voor passende ggz-hulp vanuit patiŽnt- en familieperspectief. Daarnaast heeft er uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden, om het effect van zelfmanagement op de zelfredzaamheid van patiŽnten in de ggz centraal te kunnen onderbouwen. Er is gefocust op alle levensdomeinen (zorg, werk, scholing, sociaal netwerk).

Sneller op eigen benen

Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en voorzitter van de werkgroep, lichtte in een interview het belang van deze generieke module toe. ‘Zelfmanagement draagt eraan bij dat iemand sneller op eigen benen kan staan en verdient aandacht in elke hulpverleningsrelatie met mensen met psychische problematiek. Als iemand afhankelijk is van jou als hulpverlener, dan duurt dat proces langer.’ Lees het interview.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP). In het Netwerk werken patiŽnten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

Meer informatie

Je vindt de module op de website van het Netwerk onder Standaarden

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-12-2016 12:14