MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wil doorzettingsmacht voor volwassenen met complexe problematiek
19 december 2016

Het Landelijk Platform GGz wil een Doorzettingsmacht voor volwassenen met complexe problematiek. Dat staat in een brandbrief over het gebrek aan passende zorg en hulp voor mensen met complexe problematiek, die het LPGGz 16 december naar de Tweede Kamer stuurde.

Zorg vlottrekken van mensen die vastlopen in het systeem

Het LPGGz ziet de Doorzettingsmacht als een pragmatische noodoplossing die snel kan worden geÔmplementeerd. Hiermee kan de zorg en hulp van naar schatting duizenden mensen worden vlotgetrokken en verdere escalatie worden voorkomen. De Doorzettingsmacht voor volwassenen is ervoor om mensen met een complexe zorgvraag uit hun benarde situatie te bevrijden. Deze mensen hebben met verschillende wetten te maken en/of een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Zij lopen vaak vast in "het systeem".

De persoon met Doorzettingsmacht moet iemand zijn die op lokaal of regionaal niveau de macht heeft om beslissingen te forceren en zorg af te dwingen in het belang van cliŽnten en familie. Hij of zij heeft kennis van complexe zorg- en hulpvragen, staat boven de partijen en kent de regionale sociale kaart: alle zorg- en hulpverleners in de regio. 

Oprichting zelfregiecentra en herstelacademies

Het Landelijk Platform GGz vraagt daarnaast om vaart te maken met de oprichting van zelfregiecentra en herstelacademies. Hier werken ervaringsdeskundigen en professionals samen, om mensen op weg te helpen: bij herstel of juist bij een terugval. Zij bieden onafhankelijke cliŽnten ondersteuning, laagdrempelige opvang en hulp om hun dagritme te vinden. Ook hebben de zelfregiecentra een belangrijke functie in het kader van preventie: zij kunnen mede signaleren als mensen een terugval hebben, en hen ondersteuning bieden. Gemeenten investeren nu nog onvoldoende in het oprichten en behouden van zelfregiecentra. Binnen de systeemwereld kunnen zij zich moeizaam een positie verwerven.

Meer informatie

Brief aan Tweede Kamer t.g.v.. Begrotingsbehandeling 
Brief aan Tweede Kamer t.g.v. AO GGZ 
Bijlage bij brief aan Tweede Kamer t.g.v. AO 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-12-2016 12:20