MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kiezen in de GGZ wordt gemakkelijker
19 december 2016

Kiezen in de GGZ wordt gemakkelijker

Het Landelijk Platform GGz gaat een keuzewebsite voor de ggz ontwikkelen. De site wordt gemaakt voor cliŽnten, hun naasten, huisartsen/POH-GGZ, andere verwijzers en zorgbemiddelaars. Doel is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen.

Met het LPGGz in de lead gaan we zo veel mogelijk openbaar beschikbare keuze- en kwaliteitsinformatie bundelen en begrijpelijk aanbieden. Om dit voor elkaar te krijgen werken we intensief samen met toekomstige gebruikers van de site en de veldpartijen in de GGZ. Belangrijke bronnen worden de veldpartijen zelf, de kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en openbare bronnen bij het Zorginstituut Nederland (SBG data, kwaliteitsstatuut) en Vektis.

De subsidie voor dit project is toegekend door het Zorginstituut Nederland in het kader van het Jaar van de Transparantie 2016: Samen beslissen. De website is ook onderdeel van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. De looptijd van het project is 2 jaar, tot eind 2018.

Er wordt een stuurgroep geformeerd onder verantwoording van het LPGGz en een adviesgroep met leden van de Stuurgroep Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Leden van LPGGz worden betrokken bij de inhoud en opbouw van de site. 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-12-2016 11:40