MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kon u niet naar huis na uw ziekenhuisopname?
9 januari 2017

Kon u niet naar huis na uw ziekenhuisopname?

We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische redenen (in dit geval alleen vanwege fysieke/lichamelijke oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een ziekenhuisopname niet naar huis konden en in die periode zorg op een andere plek ontvingen. Heeft u hier ervaring mee? Dan gaan we graag met u in gesprek hierover. 

Nu mensen met een kwetsbare gezondheid langer zelfstandig wonen, zijn terugvalopties noodzakelijk voor als het thuis even niet meer gaat. Dit geldt ook wanneer iemand na een ziekenhuisopname stabiel genoeg is om uit het ziekenhuis te worden ontslagen, maar medisch nog te instabiel is om op een verantwoorde wijze naar huis terug te keren. (Let op: Het gaat hier niet om een psychische crisis.) Dit zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’ wordt vanaf 2017 betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars de inkoop hiervoor gaan doen. Het is belangrijk dat bij de inkoop gelet wordt op wat de wensen en behoeften zijn van cliŽnten. Om de inbreng daarvan te borgen, wil LPGGz vanuit cliŽntenperspectief criteria voor deze zorg opstellen. LPGGz doet dit project samen met Ieder(in) en PatiŽntenfederatie Nederland. Het doel is om een set met kwaliteitscriteria op te leveren die patiŽntenorganisaties kenbaar kunnen maken aan zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee is het cliŽntenperspectief een goed onderbouwde factor van belang bij het inkopen en organiseren van eerstelijnsverblijf.

Aanmelden
Als u of uw naaste wil meedoen met deze gesprekken, dan kunt u zich aanmelden via deze link. We nemen dan contact met u op via het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u bellen met Debora Korporaal: (033) 303 2333 of (06) 16 137 807.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-2-2017 14:16