MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


De zorg is niet passend en cliŽnten mogen niet meebeslissen
15 januari 2017

Aan de “Enquete Verkiezingen 2017” die op 16 januari 2017 is uitgebracht deden meer dan 10.000 mensen mee. CliŽnten en patiŽnten krijgen geen passende zorg en hulp, dat vindt 4 op de 5. Voornamelijk voor mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend. Mensen geven aan dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd wordt en dat ze onvoldoende kunnen meebeslissen over de zorg en hulp die nodig is. Negen van de tien mensen geven daarnaast ook aan dat ze willen meepraten met verzekeraars, gemeenten en aanbieders om de zorg te verbeteren, maar slechts 2 op de 10 krijgt die mogelijkheid. De enquete ‘Verkiezingen 2017’ is een initiatief van het Landelijk Platform GGz/MIND, PatiŽntenfederatie Nederland en Ieder(In). De resultaten worden besproken tijdens het Verkiezingsdebat dat de drie patiŽnten- en gehandicaptenorganisaties op maandag 16 januari organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht.

Drie op de tien ziet af van zorg vanwege kosten


Op de vraag ‘Wat zou u doen als u minister-president was?’, antwoordt een kwart dat zij het eigen risico en de eigen bijdragen zouden verlagen. Uit de meldactie blijkt dat 3 op de 10 mensen afzien van zorg vanwege de kosten. Zij halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp. Met als gevolg dat mensen uit beeld raken en klachten verergeren. Voor 4 op de 5 mensen sluiten de zorg en ondersteuning die zij krijgen niet aan op hun zorgvraag. Dat geldt vooral voor mensen die met meerdere wetten te maken hebben en/of met een combinatie van psychisch en lichamelijke problemen. Gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars denken onvoldoende vanuit de cliŽnt, hierdoor is lastig voor cliŽnten om hun zorg en hulp goed georganiseerd te krijgen.

Verkiezingsdebat

Tijdens het Verkiezingsdebat dat op maandag 16 januari a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht plaats vindt, zullen PatiŽntenfederatie Nederland, Ieder(In) en het Landelijk Platform GGz/MIND een nadrukkelijk beroep doen op Tweede Kamerleden om met concrete oplossingen te komen. Voor kinderen en jongeren, voor volwassenen en ouderen.

Meer informatie


Uitslagen verkiezingsenquÍte 

Rapport Meldactie verkiezingen


Bekijk de verhalen achter de cijfers

 

video 1 - passende zorg
video 2 - inspraak en zeggenschap
video 3 - betaalbaarheid en toegankelijkheid

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-1-2017 17:11