MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


AO GGZ 24 januari : concrete toezegging minister nodig om zorg te garanderen
23 januari 2017

Het Landelijk Platform GGz heeft 20 januari een brief gestuurd naar Tweede Kamerleden ter voorbereiding op het AO GGZ dat op 24 januari gepland staat. Het LPGGz pleit voor werkelijk ingrijpen, krachtige sturing en concrete resultaten. Tot nu toe zijn de toezeggingen van de minister namelijk vooral een opsomming van lopende trajecten en goede voorbeelden geweest, en dat gaat het LPGGz niet ver genoeg. In de brief naar de Tweede Kamer doet het LPGGz concrete aanbevelingen en oplossingsrichtingen om de zorg en hulp voor mensen met psychische problemen nu eens echt te garanderen.

Meer informatie

Brief LPGGz aan Tweede Kamer tbv AO GGZ 24 januari
Bijlage bij brief 

Brief 28 oktober begrotingsbehandeling
Brief 16 december 
Bijlage Kosten en baten herstelacademies en zelfregiecentra

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-1-2017 14:56