MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


AO PatiŽnten- en cliŽntenrechten 22 februari
21 februari 2017
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, PatiŽntenfederatie Nederland en Ieder(in) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie VWS ter voorbereiding op het AO Patienten en clientenrechten 22 februari a.s. Wij pleiten voor een sterkere positie van mensen met een psychische en/of lichamelijke beperking. Deze is stelselmatig kwetsbaarder in een veld waarin de andere spelers beschikken over veel meer geld en macht. Alleen met een sterke PG-beweging zal hun stem kunnen doordringen tot de plekken waar de beslissingen worden genomen, zodat ervaringsdeskundigheid terechtkomt, gehoord wordt en gebruikt wordt waar die nodig is. Dit vraagt, zeker nu de positie van de beweging de afgelopen jaren is verzwakt, forse inspanningen. Nodig is een beleidskader voor patiŽnten- en cliŽntenorganisaties dat recht doet aan de grote veranderingen in de zorg en op maatschappelijke terreinen als wonen, werken, onderwijs en vervoer. 

Lokaal is de tegenkracht nog onvoldoende georganiseerd, terwijl mensen juist daar hun zorg en begeleiding moeten regelen met gemeenten, aanbieders en verzekeraars. Investeringen zijn daarom ook nodig voor het versterken van de verbinding tussen lokale/regionale organisaties en de landelijke PG-organisaties.

Wij willen dat het nieuwe beleidskader:

  • ruimte biedt aan de landelijke drie verbindende PG-koepels;
  • een brede maatschappelijke werking krijgt: aanzienlijk breder dan het zorgdomein;
  • vanuit het VN-verdrag inclusie bevordert bij wonen, werken, onderwijs en vervoer;
  • ruimte biedt voor bestaande en nieuwe organisaties en organisatievormen;
  • niet alleen landelijk inzetbaar is, maar ook (boven)lokaal en regionaal;
  • meer geld biedt dan het huidige kader voor noodzakelijke structurele investeringen.

Meer informatie

Brief tbv AO PatiŽnten- en cliŽntenrechten

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-2-2017 8:14