MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


MIND vraagt extra aandacht voor knelpunten kinderen en ouders bij Jeugdhulp
3 april 2017

In 2015 zijn taken op het gebied van jeugdhulp overgegaan naar gemeenten. Deze overgang verloopt nog niet vlekkeloos. In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd worden diverse knelpunten genoemd. De Autoriteit vraagt onder andere aandacht voor de administratieve rompslomp en financiŽle problemen bij jeugdhulpaanbieders en het behoud van specialistische jeugdhulp voor kinderen met complexe problematiek.

Hoewel de rapportage belangrijke knelpunten blootlegt en daarbij ook aandacht vraagt voor de positie van jongeren en ouders, ligt het zwaartepunt vooral op de knelpunten die aanbieders ervaren. Vanuit de kerntaak van de Transitie Autoriteit Jeugd is dit te begrijpen. Zij moet ervoor zorgen dat kinderen en ouders kunnen rekenen op continuÔteit van zorg, onder andere door te voorkomen dat aanbieders die belangrijke vormen van jeugdhulp bieden omvallen. Daar zijn kinderen en ouders ook bij gebaat. Toch wil MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid pleiten voor meer balans als het gaat om het belang dat aan bepaalde knelpunten wordt gehecht. Voor de knelpunten die instellingen ervaren worden concrete maatregelen genomen. Maar voor zaken die jongeren en ouders direct raken, zoals maandenlange wachtlijsten, gebrek aan doorzettingsmacht bij vastlopende hulpverlening en geen stem hebben in de het gemeentelijk beleid rondom jeugdhulp, ontbreken die concrete maatregelen vooralsnog.

MIND Landelijk Platform wil rijk, gemeenten ťn aanbieders daarom oproepen om meer belang te hechten aan de directe knelpunten van jeugd en ouders en deze net zo voortvarend op te pakken.

Meer informatie
Derde Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-4-2017 10:51