MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer Wvggz
15 mei 2017

Op dinsdag 16 mei is er een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg. Ook MIND is spreker op deze besloten bijeenkomst van de Eerste Kamer. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst heeft MIND een Position Paper Wvggz toegestuurd aan de Eerste Kamerleden.

Dwangopnames, fixatie en separatie staan al lang ter discussie. Een groot deel van de mensen houdt hier een traumatische ervaring aan over. MIND verwacht dan ook enorm veel inzet van zorgaanbieders om de bekende alternatieven die voor vormen van dwangzorg bestaan, toe te passen en dwang te voorkomen. Ook van de overheid verwachten wij veel van haar belofte dat de nieuwe wet meer gericht is op het voorkomen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. Genoeg vrijwillige zorg en hulp, aanvaardbare wachttijden en genoeg ambulante zorg en begeleiding aan huis is nodig om deze belofte waar te maken.

MIND plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel Wvggz. Een belangrijke doelstelling van de wet was om rechtspositie van de betrokkene te versterken, maar met het verwijderen van de multidisciplinaire commissie en het niet honoreren van wilsbekwaam verzet maakt deze nieuwe wet zijn belofte niet waar. Ook zijn we niet gelukkig met harmoniseren van een aantal begrippen met de Wet zorg en dwang. In de position paper vindt u meer informatie.

Meer informatie
MIND Position Paper Wvggz

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-5-2017 16:52