MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uitstel Wlz-besluit
6 juli 2017

MIND zeer verontwaardigd over nieuw uitstel Wlz-besluit

Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit meer nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg (Wlz) voor ggz-cliŽnten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. MIND is zeer verontwaardigd over dit nieuwe uitstel. De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep ggz-cliŽnten in de kou staan. Deze cliŽnten moeten nog eens minimaal twee jaar wachten tot zij toegang krijgen tot de zorg die bij hen past. In de tussentijd blijven ze afhankelijk van gemeenten die allemaal hun eigen beleid voeren en vaak de kennis niet hebben om deze doelgroep goed te helpen. Het gaat om 12000 tot 16000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die een beschermde woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben.

Al in februari 2014 heeft een brede meerderheid in de Tweede Kamer de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliŽnten tot de Wlz te regelen. Sindsdien laat besluitvorming door de Minister en Staatssecretaris op zich wachten. Er werd getreuzeld met het starten van advies- en onderzoekstrajecten, en als het advies of onderzoeksrapport er lag duurde het maandenlang voordat de volgende stap gezet werd. CliŽnt- en familieorganisaties, brancheorganisaties, de VNG en kort geleden nog de NZa hebben vergeefs aangedrongen op snellere besluitvorming. Maar het besluit is nu dus definitief uitgesteld tot er een nieuw kabinet is.

MIND zal de komende tijd de druk op de ketel houden. Wanneer het nieuwe kabinet aantreedt, moet de nieuwe wetgeving al zover mogelijk voorbereid zijn. En totdat de toegang formeel geregeld is, moet continuÔteit van zorg gewaarborgd zijn voor alle mensen die anders tussen wal en schip vallen. Ook wil MIND onderzoeken of een snelle toegang tot de Wlz eventueel langs juridische weg kan worden afgedwongen. In Nederland blijft anders een zeer kwetsbare groep cliŽnten uitgesloten van het recht op langdurige zorg, alleen omdat zij het etiket 'psychiatrische grondslag' hebben. 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-7-2017 15:43