MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


MIND: mensen met psychische beperking moeten volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt
17 augustus 2017

MIND: mensen met psychische beperking moeten volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt

Op woensdag is een ingezonden brief in de Trouw gepubliceerd van Ieder(In) en CNV connectief. De inhoud van de brief wordt tevens onderschreven door LCR, FNV Sector Uitkeringsgerechtigden en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Banenafspraak
Afgelopen week is er een discussie ontstaan naar aanleiding van het nieuws dat de overheid ernstig achterblijft in het realiseren van banen voor mensen met een beperking. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat de overheid in 2025 25.000 banen zal realiseren. Indien deze doelstelling niet behaald wordt, kan een (dwingend) quotum worden ingesteld. In 2016 was de doelstelling 6500, maar overheidswerkgevers bleven steken op een kleine 3600 banen. Staatssecretaris Klijnsma heeft op basis hiervan voorbereidingen in gang gezet voor het activeren van de quotumregeling.

Reactie VSO
Dit was reden voor het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) om in een open brief aan de formateur Gerrit Zalm te schrijven dat de banenafspraak op de schop moet. MIND en de andere partijen roepen de overheid op om in plaats van gemaakte afspraken af te zwakken, zij haar voorbeeldrol moet nemen en alle zeilen bij moet zetten om te realiseren dat mensen met een (psychische) beperking volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-8-2017 10:27