MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Netwerk opgericht over toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang
4 september 2017

Netwerk opgericht over toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Een aantal landelijke partijen (onder andere VWS, VNG, GGZ NL, RIBW Alliantie, Federatie Opvang) heeft een Landelijk Informeel Netwerk opgericht 
over de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. U vindt hier een factsheet over dit informele netwerk.

Er worden diverse landelijke bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging van de betrokken partijen (onder andere cliŽntenvertegenwoordiging, brancheorganisaties, gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars, aanbieders, woningbouwcorporaties) georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is de randvoorwaarden uit het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ van de Commissie Dannenberg te concretiseren aan de hand van praktijkvoorbeelden en de lessen breder uit te rollen/ op te pakken.

Op 1 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van het Landelijk Informeel Netwerk plaats. Het thema ‘wonen/huisvesting’ stond daarbij centraal; een belangrijk en urgent thema rond BW/MO. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Eťn van de praktijkvoorbeelden die aan bod kwam, was de samenwerking tussen woningcorporatie Portaal en aanbieder De Tussenvoorziening. Daarbij ging het onder meer om de vraag ‘Hoe kunnen we slimme combinaties maken van ‘dragende’ en ‘vragende’ huurders?’ Een ander praktijkvoorbeeld kwam vanuit aanbieder Pameijer. Dit ging over de vraag ‘Hoe kunnen we – met behulp van Buurtcirkels en Thuishavens – mensen sneller en langer in de wijk laten wonen?’ Lees hier een uitgebreide toelichting van de praktijkvoorbeelden.

Op 7 september 2017 is een tweede bijeenkomst, met het thema ‘schulden en inkomen’.

Contactpersoon vanuit onze organisatie: Nic Vos de Wael.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-9-2017 10:40