MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doe mee aan de enquête Crisiszorg en herstel
18 september 2017

Doe mee aan de enquête 'Crisiszorg en herstel'

Heeft u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw omgeving? Of heeft u een crisis juist kunnen voorkomen door preventieve activiteiten? 
Dan horen wij graag uw ervaringen.

We zijn benieuwd of er tijdig zorg wordt geboden in een crisissituatie en of familieleden of ervaringsdeskundigen worden betrokken. En wat heeft bijgedragen aan preventie en herstel;  
waarmee heeft u goede ervaringen en wat kan er beter?

Meedoen aan de enquête?
Als u 18 jaar bent of ouder, kunt u meedoen aan de enquête ‘Crisiszorg en herstel’.
Familieleden en mantelzorgers zijn ook van harte uitgenodigd deze in te vullen. (Het kost ongeveer 15 minuten om alle vragen door te lopen)

De vragenlijst staat hier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorgenherstel

Resultaten
In 2016 werd deze enquête voor het eerst gehouden. Sindsdien zijn er veranderingen in gang gezet bij gemeenten en in de crisiszorg. Met uw hulp willen we nu laten zien wat de mensen om wie het gaat, daarvan merken. Uw antwoorden leveren waardevolle signalen en tips op voor andere mensen en voor instellingen, overheden en belangengroepen.

Kent u mensen die mee zouden willen doen aan deze enquête?
We stellen het op prijs als u deze oproep wilt delen.

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-9-2017 17:12