MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuwe acties om wachttijden ggz aan te pakken
23 december 2017

Er komen nieuwe acties om lange wachttijden in de ggz aan te pakken. Dat hebben staatssecretaris Blokhuis en de overlegpartners in de ggz afgesproken. Een van de nieuwe acties is dat zorgaanbieders contact moeten opnemen met mensen die bij hen op de wachtlijst staan. Daarnaast worden lopende acties voor het terugdringen van wachttijden geÔntensiveerd. Zo zal de campagne om cliŽnten en professionals te wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar meer aandacht krijgen. En alle regio’s moeten aangeven wat hun grootste knelpunten rond wachttijden zijn en hoe ze die willen oplossen.

De nieuwe acties zijn hard nodig. Een half jaar geleden maakten alle partijen afspraken over het terugdringen van de wachttijden, maar uit onderzoek van de Nationale Zorgautoriteit blijkt dat nog nauwelijks voortgang is geboekt. Vooral mensen met zware, complexe problemen moeten vaak heel lang wachten op passende zorg. Daardoor verslechtert hun situatie en wordt de belasting voor hun naaste omgeving alleen maar groter.

MIND is vooral blij met de afspraak dat zorgaanbieders contact gaan opnemen met mensen die al lang wachten. Het is belangrijk dat die mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Zorgaanbieders kunnen cliŽnten verwijzen naar zorgbemiddeling of naar een vorm van tijdelijke hulp om de wachttijd te overbruggen. De ‘belactie’ zal ook helpen om meer inzicht te krijgen in de wachtlijsten en deze op te schonen.

De ambitie van de staatssecretaris is nog steeds om de wachttijden voor komende zomer tot een aanvaardbare lengte terug te dringen. MIND steunt die ambitie, maar beseft wel dat de lat erg hoog ligt.  

Meer informatie
Kamerbrief over rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 23-12-2017 14:21